office@elpro.bg

  • 0 7001 7003
  • office@elpro.bg

“Елпро България” ООД доставя електрическа енергия на територията на цялата страна.
За контакт с най-близкия до Вас търговски представител, моля свържете се с нас на

тел. 0 7001 7003 или на email: office@elpro.bg

"Елпро България" ООД
Вашия доставчик на електрическа енергия

Ние предлагаме

Гарантирана цена на активна електрическа енергия през целия срок на договора;

Срок на договора – една година от датата на първата доставка;

Фактуриране: Посочване във фактурата на реален отчетен период на електромера: от дата/до дата. Посочване на отчетените показания на електромера: Показания старо/Показания ново във фактурата. Издаване на фактура, която съдържа както консумираната електрическа енергия, така и всички мрежови услуги (пренос, достъп и др.)

Срок на плащане – до 15-то число на месеца следващ отчетния.

Поискай оферта

svoboden pazar na tok