office@elpro.bg

  • 0 7001 7003
  • office@elpro.bg
Станете наш представител
Във връзка с непрекъснатото разширяване на дейността ни, и все по-затвърждаващите се позиции на пазара на електрическа енергия на дребно, търсим мотивирани кандидати в областта на директните продажби.

„ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ” ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна (за потребители) и комбинирана (за производители от ВЕИ) балансиращи групи на българския пазар. Дружеството е създадено през 2009 г. и една от основните му дейности е търговия с електрическа енергия – продажба на крайни клиенти в страната, търговия на енергийните борси в България и региона, внос, износ и транзит на електрическа енергия. Компанията е с основен фокус върху клиентите и първокачественото клиентско обслужване.

Във връзка с непрекъснатото разширяване на дейността ни, и все по-затвърждаващите се позиции на пазара на електрическа енергия на дребно, търсим мотивирани кандидати в областта на директните продажби.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Привличане на клиенти – привлича нови клиенти чрез директни продажби и популяризиране на услугите, предлагани от дружеството;

• Офериране – изготвя оферти за доставка на електрическа енергия, калкулира цени, проследява обратна реакция, отразява коментари и изисквания на клиентите;

• Преговори – поддържа активна комуникация с текущи и потенциални клиенти, организира срещи, води търговски преговори, потвърждава търговски условия и параметри на доставката;

• Анализи – анализира нуждите на клиентите и прави предложения към мениджмънта, с цел своевременното им задоволяване;

• Отчетност – изготвя месечни отчети за извършената дейност;

• Териториален обхват – търговският представител не е териториално ограничен в предлагането на продуктите на компанията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Завършено средно или висше образование;

• Добри комуникационни умения и умения за водене на преговори;

• Презентационни умения;

• Умения за подготовка и сключване на договори;

• Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти;

• Работа с MS Office и Excel;

• Сътрудничество и работа в екип;

• Организираност на работното място;

• Длъжността е подходяща за хора с контакти в търговския оборот на страната, студенти, за работещи търговски представители в други браншове и отрасли;

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДИМСТВО ЗА КАНДИДАТИ:

• Свидетелство за управление на МПС (категория В)

• Английски език;

• Опит в сектор електроенергетика;

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Въвеждащо професионално обучения;

• Личен ментор и план за кариерно развитие;

• Обучителна програма за генериране на бизнес и предприемачество;

• Натрупване на практически опит в сферата на търговия с електрическа енергия;

• Твърд доход по време на изпитателния срок;

• Възможност за много високи доходи при успешно представяне в изпитателния срок;

• Безсрочен трудов договор с ЕЛПРО България след изпитателен срок от 3 месеца;

Обявата е валидна за кандидати в гр. София.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„Елпро България“ ООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер: 336967.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Отдел човешки ресурси: hr@elpro.bg