Комисията за водно и електронно регулиране КЕВР вече е готова с регламента за смяна на доставчик на ток. Формулярите за смяна на доставчик скоро ще се подават чрез Интернет, като задължително на тях трябва да фигурира електронния Ви подпис. Това се споменава в инструкциите на КЕВР по отношение тази смяна. Описват се подробно стъпките, чрез които потребителите ще могат по всяко време бързо, лесно и сигурно да сменят своя доставчик. Така се предвижда през 2016 г. домакинствата да излят на независимия пазар. Предвижда се също така да започнат да действат на практика стандартните товарови профили. Те са от голямо значение за новите активни доставчици на ток, чиито клиенти все още не са снабдени с почасов електромер за отчитане и именно на тях ще се базират предложенията на доставчиците към гражданите. Те станаха реалност вследствие на дълъг труд от страна на дружествата по електроснабдяване в началото на 2016 година.
С новите правила Комисията дава административна власт на дружествата, в чиято мрежа се свързват обектите при смяна на доставчика. Енергоразпределителното предприятие се задължава да контролира и наблюдава за грешки и несъответствия подадените от гражданите заявления, включително и дали клиентите са надеждни платци.
Формулярите за нов доставчик могат да бъдат подадени до десето число всеки месец, а смяната се осъществява на практика веднага още следващия месец. Ако няма нередности и клиентите отговарят на всички изисквания на новия доставчик, то от първо число на следващия месец, новия договор влиза в сила и новия доставчик, започва да ви обслужва. Предвидена е възможност новият доставчик да оформи необходимите документи от Ваше име, но трябва да му издадете подписано от Вас и нотариално заверено Пълномощно.
Чрез тези инструкции КЕВР описва принципите при различните ситуации, в които частни и юридически лица без електромери, които да отчитат похабената електроенергия почасово, могат да се сдобият с нов доставчик. Инструкциите регламентират:
• сменяване на доставчика от последна инстанция с краен снабдител;
• сменяване на доставчика на свободния пазар с краен снабдител;
• сменяване на доставчика с доставчик на либерализирания пазар;
• сменяване на доставчика от последна инстанция с доставчик на свободния пазар;
• сменяване на доставчика от последна инстанция с доставчик на независимия пазар;
• сменяване на крайния снабдител с доставчик от либерализирания пазар.