Една от възможностите за намаляване на фирмените разходи е замяната на доставчика на електроенергия с друг, с по-добра оферта. За целта трябва да се предприемат следните стъпки:

1. Да се провери дали фирмата като бизнес клиент може да излезе на свободния пазар. По закон всеки може да смени доставчика си, но това се ограничава от някои изисквания от техническо естество. Като например: има ли електромер с почасово измерване на консумацията? Електроразпределителното предприятие е длъжно да инсталира точно такъв електромер на всеки от обектите на фирмата. Но и тук има изисквания за консумация, които не се покриват от малки магазинчета или офиси. На условията отговарят изцяло хотели, производствени сгради, големи офиси и т.н. В случай, че изискванията са покрити, следва:

2. Да се избере доставчик на електроенергия
Ако изборът на доставчик е за първи път е ясно, че до сега снабдяването е ставало на регулирани цени от служебно определен доставчик. Цените на регулирания пазар са много по-неизгодни от тези на свободния пазар. Може да се направи директна връзка с търговците и да се поискат оферти или да се използва посредник, които ще предостави вече сравнени оферти с условия и цени. Следващата стъпка е избор на доставчик и договаряне.

3. Да се регистрира обектът или обектите/сградите на свободния пазар
Тук процедурите са две – за достъп до свободния пазар и искане за вписване в нова балансираща група. Процесът на регистрацията отнема от 2 до 8 седмици, но хубавото е, че всичко това може да се направи от избрания доставчик чрез пълномощно.
Възможно е да се смени само доставчикът на електроенергия , но не и доставчикът на достъпа до мрежата и разпределението. Така таксите за ползване на мрежата ще продължат да се плащат на електроразпределителното предприятие.
Доставчикът на електроенергия не отговаря за качеството на снабдяване.
Докато тече смяната на доставчика, захранването с електрическа енергия не се спира, защото няма никакъв физически досег с мрежата.
Задълженията на електроразпределителното предприятие нямат нищо общо с избора на нов доставчик.