Бойлери

Включвайки бойлерът на нощна тарифа може да икономисате голяма част от средствата, които харчите за сметки. През зимните месеци е добре да топлите вода между 22:00 ч. до 6:00 ч., а през летния –  от 23:00 ч. до 7:00 ч.

Съдомиялна

За не много замърсени съдове е добре да използвате енергоспестяващите по-кратки програми.

Ползване на хладилници и фризери

  • Изстудяващите и дълбоко замразяващи уреди не бива да се държат в близост до отоплителните уреди в помещенията.
  • Може да намалите сметките си за електричество като в неотопляваните или не охлажданите пространства предизвикате добра вентилация.
  • При охлаждащите и замразяващите електроуреди със статична долна част е добре вентилационните им решетки да бъдат свободни, за да може отделящата се топлина да се разнася по-бързо.
  • Бъдете внимателни с максималните стойности, които достигат в складовете си вашите хладилник и фризер. При хладилниците те не бива да надвишават 7° C, а при фризерите минус 18° С.
  • Внимавайте дали опаковката на храните преди изстудяване и замразяване е правилна.
  • Включвайте степента за охлаждане „супер” само, когато ще охлаждате наистина голямо количество продукти.
  • Ако забележите и най-малкия дефект по вратичките или други част, предприемете незабавни действия по поправката.
  • Може да икономисате пари, когато редовно разразявате вашата хладилна система.

Зарядни

Във всеки дом е пълно с малки пластмасови зарядни, които често оставяме включени в електрическата мрежа без да използваме за реални цели. С тях зареждаме мобилни телефони, таблети, цифрови камери, безжични електроуреди и други дигитални устройства. Добре е да изваждате зарядните от контактите, защото харчат неоправдано много електроенергия.

Компютри

Много от вас, дали по някаква причина, дали просто ги забравят, оставят често своите компютри включени на стандартен режим, вместо на „слийп” или „хибернейт” във времето, в което не ги използват, за да пестят енергия.

Прахосмукачки

За предпочитане е да почиствате или сменяте торбичката на вашата прахосмукачка след като сте я използвали. Така нейният мотор работи много по-ефективно и не се затормозява. Така удължавате живота и и пестите от евентуални ремонтни разходи.