С отварянето на свободния пазар за търговия с електроенергия в България, много клиенти купуват електрическа енергия на цени, които сами са договорили. С регистрация на свободния пазар, доставчиците могат да се сменят всеки път, когато изтече старият договор на клиента и междувременно са се появили по-изгодни условия. Така с новия доставчик може да се намалят разходите, а условията за плащане да са по-приемливи.

Няма никакво ограничение за смяна на доставчика. Единствените условия са да няма неплатени сметки към стария доставчик и да се спазва договор. Нов договор се сключва при изтичане или прекратяване срока на стария. Ако клиентът има регистрация на свободния пазар, смяната на доставчик става бързо и лесно. След като офертата вече е избрана, обикновено пререгистрацията на клиента се извършва от новия търговец. Нов договор с мрежовия оператор не се подписва. Всичко това се извършва безплатно. Новата доставка винаги започва от първо число на месеца.

Понеже пазарът на електроенергия е динамичен, постоянно се появяват нови оферти и предложения. Клиентът трябва сам да следи промяната в цените, тъй като търговците купуват на различни цени през различните периоди. Така търговците могат да променят офертите си периодично. На пазара вече има голяма конкуренция и активността на клиентите води най-малкото до добра информираност. Актуалността на офертите трябва да се следи поне два месеца преди момента за смяна, за да има време за подписване на нов договор и регистрация.

Въпреки това, няма смисъл да се влагат усилия и време за смяна на доставчик, ако досегашният е коректен и условията му са приемливи. Не е сигурно и дали най-ниската цена е по-добър избор. Понякога цената може да се променя едностранно от търговеца и да се случи така, че да сме на по-неизгодни условия от тези при стария доставчик на електроенергия. Не са за подценяване и условията за плащане и честотата на отчитане на електромерите.