До края на годината Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия от свободния пазар. Това обяви председателят на регулатора доц. Иван Иванов. По този начин и ние самите излизаме на свободния пазар на електроенергия, посочи Иванов.

Очакванията са КЕВР да постигне икономия в рамките на поне 5000 лева на годишна база, посочи той. Това е значителна сума за нашата администрация, коментира Иванов. С това ние даваме нашия пример и принос за това българските потребители да се ориентират към свободния пазар, допълни той.

Анализът на КЕВР за периода септември 2015 – август 2016 е показал, че за този период регулаторът е имал консумация, равняваща се на 162,5 MWh. 75 на сто от това потребление е дневно. Очакваната икономия на КЕВР от излизането й на свободния пазар се изчислява в намаляване на разходите за електроенергия с 22 на сто. В този процент не се включват мрежовите такси, уточниха от КЕВР.

Източник: publics.bg