Енергийната борса в България реално функционира от началото на 2016 година, но все още има неясноти и въпроси, свързани най-вече с ползите за обикновените потребители на електроенергия. Това, което интересува всички е дали съществуването на борсата ще свали цената на тока за крайния потребител. Отговорът е: Не! На борсата се търгува енергия в големи количества и то за следващия ден. На практика се търгува с нереализираната енергия от деня. Платформа за търговия в рамките на деня, ще бъде въведена най-рано през 2017 г. Малките потребители в България, каквито са битовите абонати, са на безсрочни договори за доставяне на електроенергия. Предстои и заработване на платформа на борсата, предназначена за потребители с дългосрочни договори. От друга страна доставчиците купуват енергия от НЕК по цени, определени по административен път и това не зависи от функционирането на борсата. Борсовите цени нямат пряко влияние върху цените на дребно. Няма начин всички клиенти да излязат на свободния пазар, но дори и това да стане, не всеки ще може да купува електрическа енергия от енергийната борса. Борсата е пазар само на едро и в нея имат право да търгуват единствено дружества, притежаващи лиценз за търговия с енергия, след като са покрили множество критерии и са парично обезпечени.
Но като цяло, енергийната борса не решава проблемите на либерализацията на пазара. Единствено за големите стопански потребители е изгодно да са на свободния пазар.
Според някои анализатори, вместо спад в цените на тока, с наличието на енергийна борса ще се получи покачване, защото се появява нов посредник между производителя на електрическа енергия и потребителя.
Създаването на енергийна борса влияе благотворно на енергетиката на страната като цяло. Чрез публичните търгове всеки вижда какви са цените и какви количества енергия се продават или купуват.
Създаването на енергийна борса е и ангажимент пред Европейската Комисия, който Българският Енергиен Холдинг изпълни с цел регулиране на свободната търговия в страната.